trwa ładowanie strony.../loading...

4 strony Warszawy – przewodnik miejski

Promotor:
prof. Henryka Noskiewicz-Gałązka

Pracownia Wystawiennictwa> Zuzanna Płudowska

W moich projektach dążę do uzyskania jak największej siły wyrazu poprzez minimalizację użytych środków. Interesują mnie formy dynamiczne, proste i czyste. Inspiracji szukam w otaczającym mnie świecie, w organicznych formach natury i geometrii miasta. Cenię twórczość takich architektów, jak Ludwig Mies van der Rohe oraz Frank Lloyd Wright.W projektowaniu, jak w sztuce, bardzo ważna jest treść oraz kontekst – dążę do tego, by każdy element w moim projekcie miał swoje uzasadnienie i pełnił określoną funkcję. Staram się używać naturalnych materiałów, jak drewno, beton lub metal, ponieważ pociąga mnie ich surowe piękno. Fascynuje mnie kolor, który często pojawia się w moich projektach jako detal i dominanta. Stosowane przeze mnie zestawienia kolorystyczne to połączenie barw neutralnych – bieli i szarości oraz intensywnych kolorów – oranżu, czerwieni, zieleni. W projektowaniu wystawienniczym najważniejszy jest temat wystawy. Dążę do podkreślenia charakteru eksponatów poprzez formę oraz kolorystykę projektowanej przestrzeni. Staram się szukać niebanalnych rozwiązań oraz podkreślać unikatowość każdej ekspozycji.
Bardzo lubię stosować rozwiązania modułowe – unifikacja elementów projektu daje wiele możliwości kompozycyjnych, obniża koszty realizacji, a także pozwala wprowadzać zmiany w ich układzie na przestrzeni czasu.

> prof. Henryka Noskiewicz-Gałązka

Zuzanna Płudowska w pracy dyplomowej podjęła temat systemu informacji turystycznej w przestrzeni miejskiej Warszawy, skierowanej zarówno do mieszkańców, jak i coraz liczniej odwiedzających Warszawę turystów. Celem proponowanego przez dyplomantkę przewodnika jest przedstawienie przestrzeni miejskiej Warszawy w świetle związanych z nią wydarzeń historycznych, które w wielu przypadkach bezpośrednio odcisnęły piętno na jej urbanistyce i architekturze, a pośrednio wpływają na negatywną ocenę Warszawy jako miasta brzydkiego i nieatrakcyjnego.
W pracy dyplomowej dyplomantka proponuje cztery konkretne trasy zwiedzania, które hasłowo tytułuje: Warszawa zabytkowa, Warszawa walcząca, Warszawa doby PRL-u, Spacer nad Wisłą. Każda z tras to około pięciokilometrowy spacer, w czasie którego pięć – sześć stoisk informacyjnych, zlokalizowanych na placach miejskich oraz w pobliżu atrakcji turystycznych, opowiada o najważniejszych wydarzeniach z nimi związanymi, w ten sposób przyczyniając się do upowszechniania historii Warszawy. Stoiska mają charakter modułowy, uniwersalny dla całego przewodnika, natomiast zmienia się materiał merytorycznym, kolor i detal. Znajdujące się w nich grafiki, teksty oraz multimedia są komentarzem do przestrzeni miejskiej Warszawy. Warto podkreślić atrakcyjność i czytelność przekazu informacji zarówno w dzień, jak i w nocy.
W Pracowni Komunikacji Wizualnej powstał aneks do dyplomu, będący systemem identyfikacji wizualnej dla całego przewodnika oraz poszczególnych tras. Każdą trasę reprezentuje inny kolor oraz symbol, zainspirowany obiektami istniejącymi w przestrzeni miejskiej Warszawy.

COMINGOUT 2012
COMINGOUT 2012
COMINGOUT 2012
COMINGOUT 2012
COMINGOUT 2012
COMINGOUT 2012
COMINGOUT 2012
COMINGOUT 2012
COMINGOUT 2012
COMINGOUT 2012
COMINGOUT 2012
eng
ASP
ejitek
dpawilowska

INFO

Trasa: Spacer nad Wisłą – stoisko „Wybrzeże Kościuszkowskie, Centrum Nauki Kopernik”, wizualizacja dzienna

INFO

Trasa: Warszawa doby PRL-u – stoisko „Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa”, wizualizacja nocna

INFO

Trasa: Warszawa doby PRL-u – stoisko „Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa”, wizualizacja dzienna

INFO

Trasa: Warszawa walcząca – stoisko „Muzeum Powstania Warszawskiego”, wizualizacja dzienna

INFO

Trasa: Warszawa walcząca – stoisko „Muzeum Powstania Warszawskiego”, wizualizacja nocna

INFO

Trasa: Warszawa zabytkowa – stoisko „Plac Piłsudskiego”, wizualizacja nocna

INFO

Trasa: Warszawa zabytkowa – stoisko „Plac Piłsudskiego”, wizualizacja dzienna

INFO

Trasa: Spacer nad Wisłą – stoisko „Wybrzeże Kościuszkowskie, Centrum Nauki Kopernik”, wizualizacja nocna

INFO

Grafiki do stoiska „Muzeum Powstania Warszawskiego”

INFO

logo i logotyp przewodnika

INFO

Folder informacyjny Warszawa doby PRL-u, awers i rewers

INFO

Projekt banera reklamowego, przeznaczonego do prezentacji w wagonach metra warszawskiego

INFO

Znaki graficzne – symbole poszczególnych tras przewodnika

BIO

Ur. 1987, studiowała na Wydziale Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2006/07, na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 2007–2012, oraz na Universidad Politécnica de Valencia (Program stypendium Erasmus), 2009/10. Stypendium rektora dla najlepszych studentów ASP w Warszawie, 2011/12. Praktyki zawodowe w studiu projektowym Ononestudio w Walencji, 2010.

kontakt

zuzannap@gazeta.pl
+48535226282

zamknij
zamknij