trwa ładowanie strony.../loading...

Konserwacja i restauracja marmoryzacji pochodzącej z zamku w Olesku, wkomponowanej w blat drewnianego stolika pamiątkowego

Promotor:
prof. Paweł Marek Jakubowski

Pracownia Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego> Łukasz Wojtowicz

W głównym kręgu moich zainteresowań zawodowych znajduje się konserwacja malarstwa na podłożach ruchomych oraz malarstwa ściennego, co jest związane ze specjalizacją, którą wybrałem w trakcie studiów na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie. Ponadto pasjonuję się tradycyjnym stolarstwem oraz dawnym ciesielstwem. Te zamiłowania realizuję, wykonując prace związane z konserwacją zabytkowych mebli oraz uczestnicząc w warsztatach poświęconych dawnym rzemiosłom.
W zawodzie konserwatora najbardziej lubię poszukiwanie odpowiedniego postępowania oraz rozwiązywanie problemów, które stawia przed nami wymagający renowacji obiekt. Dzięki temu każda realizacja konserwatorska staje się wspaniałym zbiorem nowych doświadczeń oraz fachowej wiedzy, otwierającym drogę do nowych pasji i zainteresowań. Dotychczas miałem okazję uczestniczyć w kilkunastu projektach konserwatorskich dotyczących konserwacji malarstwa ściennego, obrazów sztalugowych, ołtarzy oraz polichromowanej rzeźby drewnianej.
Poza konserwacją zabytków zajmuję się malarstwem, rysunkiem i komiksem.
Moje prace z tych dziedzin sztuki miałem okazję zaprezentować na kilkuwystawach zbiorowych.

> prof. Paweł Marek Jakubowski

Praca magisterska Łukasza Wojtowicza jest wyjątkowa, i to co najmniej pod dwoma względami. Jest trudnym przedsięwzięciem konserwatorskim wymagającym nietypowych działań oraz jest bardzo cennym obiektem historycznym, o jaki wzbogaciło się ostatnio Muzeum Pałac w Wilanowie. Wkomponowana w blat drewnianego stolika stiukowa mozaika (marmoryzacja) pochodzi według inskrypcji na drewnianej ramie ze szczątków ścian komnaty zamku Olesko, w której urodził się Jan III Sobieski.
Sam stolik, jako oprawa fragmentu dekoracji, był wykonany w XIX wieku, kiedy to wytworzyła się wśród polskiej arystokracji potrzeba zbierania pamiątek po czasach wielkości Rzeczpospolitej. Był to też okres, kiedy w zachodniej Europie panowała moda na podróże w stylu Grand Tour. Polska arystokracja, poza wyprawami do Włoch, zwiedzała z dużym zainteresowaniem rodzime starożytności. Prawdopodobnie ten stolik z fragmentami stiuku z zamku w Olesku był pamiątką przywiezioną z wędrówki po dawnych kresach Rzeczpospolitej.
Do naszych czasów dekoracja stiukowa blatu stolika zachowała się w stanie bardzo złym. Główną przyczyną zniszczeń było paczenie oraz pękanie drewnianego podłoża, do którego przyklejone zostały fragmenty marmoryzacji. Podjęte przez Łukasza Wojtowicza działania konserwatorskie skutecznie zatrzymały postępującą destrukcję stiukowej mozaiki. Przeprowadził bardzo precyzyjnie zabieg odcinania stiuku oraz wykonał transfer na nową, stabilną konstrukcję nośną. Dokonał też szeregu zabiegów polegających między innymi na oczyszczeniu czy uzupełnieniu ubytków marmoryzacji. Na koniec, po przeprowadzeniu renowacji elementów drewnianych, ponownie zmontował zabytkowy stolik. Trzeba podkreślić, że praca wykonana została bardzo rzetelnie. Łukasz Wojtowicz wyróżnił się dużym talentem, wnikliwością i samodzielnością myślenia, co spowodowało znakomity efekt końcowy.

COMINGOUT 2012
COMINGOUT 2012
COMINGOUT 2012
COMINGOUT 2012
COMINGOUT 2012
COMINGOUT 2012
COMINGOUT 2012
COMINGOUT 2012
COMINGOUT 2012
eng
ASP
ejitek
dpawilowska

INFO

Stolik pamiątkowy z marmoryzacją z Oleska (II poł. XIX w.), stan po konserwacji. Kolekcja Muzeum Pałac w Wilanowie

INFO

Stolik pamiątkowy z marmoryzacją z Oleska (II poł. XIX w.), stan po konserwacji. Kolekcja Muzeum Pałac w Wilanowie

INFO

Stolik pamiątkowy z marmoryzacją z Oleska (II poł. XIX w.), stan po konserwacji. Kolekcja Muzeum Pałac w Wilanowie

INFO

Stan zachowania blatu stolika przed konserwacją

INFO

Stan zachowania marmoryzacji przed konserwacją

INFO

Blat stolika w trakcie prac konserwatorskich - obiekt po wykonania nowego stabilnego podłoża dla marmoryzacji

INFO

Zabieg odcinania marmoryzacji od wadliwego, wypaczonego drewnianego podłoża blatu

INFO

Marmoryzacja oraz drewniane podłoże blatu po zabiegu odcinania

INFO

Montaż drewnianego obramienia blatu

INFO

Stan marmoryzacji po uzupełnieniu ubytków stiuku oraz wykonaniu uzupełnień kolorystycznych

INFO

Fragment dekoracji stiukowych zachowanych na zamku w Olesku

BIO

Ur. 1985, studiował na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 2005–2012. Zajmuje się konserwacją dzieł sztuki, rysunkiem oraz malarstwem. Od 2011 roku jest zatrudniony na stanowisku asystenta na macierzystej uczelnii w pracowni prof. Iwony Szmelter. Udział w wielu realizacjach konserwatorskich, między innymi w Muzeum Pałac w Wilanowie (sypialnia króla i pokój holenderski) oraz w cerkwiach i kościołach na Podkarpaciu (konserwacja polichromii).

kontakt

lukasz692@wp.pl
+48663152599

zamknij
zamknij