trwa ładowanie strony.../loading...

Charakterystyka techniki i technologii XVII-wiecznego malarstwa holenderskiego i flamandzkiego na podłożach drewnianych oraz ich zastosowanie w kopii obrazu Pietera Nasona Portret młodego mężczyzny oraz rekonstrukcja zaginionej ramy

Promotor :
prof. Jerzy Nowosielski

Pracownia Technologii i Kopii Malarstwa XVII–XX wieku>Mateusz Jasiński

Interesuję się przede wszystkim zagadnieniami techniki i technologii malarstwa. Pasjonuje mnie zwłaszcza malarstwo dawnych mistrzów siedemnastowiecznej Holandii i Flandrii. Artyści niderlandzcy byli wielkimi indywidualnościami, charakteryzowali się sprawnością warsztatową i doskonale wiedzieli, jak malować obrazy długowieczne, które do dziś są przykładami trwałości. Zagadnienia technologii obrazów mają dla mnie wielkie znaczenie – po zapoznaniu się z historią danego obrazu zaczynamy inaczej na niego patrzeć i dostrzegamy niewidoczne wcześniej szczegóły. W trakcie pracy nad kopiami staram się nie tylko przestrzegać prawideł dawnej sztuki, ale dokumentować na fotografiach cały przebieg procesu twórczego, mając nadzieję, że pozwoli to zrozumieć zwykłym ludziom proces powstawania obrazu w dawnych epokach. Wykorzystanie nowych technologii ma ogromne znaczenie w konserwacji i technologii, dzięki nim możemy coraz lepiej poznawać dzieła dawnych mistrzów. Oprócz malarstwa dawnego interesuje mnie malarstwo XIX i XX wieku, wykonuję jego kopie. Znajomość techniki i technologii oraz ciągłe doskonalenie warsztatu pozwalają mi na swobodne naśladowanie stylu artystów dawnych i nowoczesnych.
Jako konserwator zajmuję się zarówno malarstwem sztalugowym, jak i biorę udział w projektach związanych z konserwacją malarstwa ściennego. Staram się także realizować własne prace malarskie i rysunkowe niezwiązane z tym, czym się zajmuję jako konserwator, oraz brać udział w wystawach i plenerach.

> prof. Jerzy Nowosielski

Zarówno malarstwo holenderskie, jak i flamandzkie budzą fascynacje, podziw i kryją tajemnice. Nie zawsze to było związane ze środowiskiem czy też biografiami artystów, ale często i znacząco decydował o tym ich warsztat – technika i technologia wykonania dzieła.
Celem pracy dyplomowej Mateusza Jasińskiego było zebranie istotnych informacji dotyczących techniki i technologii malarstwa Flandrii i Holandii XVII wieku oraz przedstawienie i porównanie z twórczością Pietera Nasona. Dokonano analizy jego dzieł pod względem technologicznym, malarskim i historycznym danej epoki. Przeprowadzona kwerenda badawcza pod względem technologii i historii jest dokładnym i szczegółowym opisem etapów powstania obrazu, począwszy od podobrazia aż po końcowe warstwy malarskie. Zwieńczeniem tego było wykonanie kopii obrazu Pietera Nasona Portret młodego mężczyzny ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Przez autora została również wykonana rekonstrukcja zaginionej ramy, która kiedyś tworzyła iluzję przestrzeni obrazu. Należy podkreślić, że obraz ten jest jednym z najciekawszych przykładów malarstwa iluzjonistycznego znajdującego się w zbiorach polskich.

COMINGOUT 2012
COMINGOUT 2012
COMINGOUT 2012
COMINGOUT 2012
COMINGOUT 2012
COMINGOUT 2012
COMINGOUT 2012
COMINGOUT 2012
COMINGOUT 2012
eng
ASP
ejitek
dpawilowska

INFO

Pieter Nason, Portret młodego mężczyzny, 1648, zdjęcie w obecnej ramie, olej, deska, 91x74,5 cm

INFO

Pieter Nason, Portret młodego mężczyzny, 1648, zdjęcie w zaginionej ramie, olej, deska, 91x74,5 cm. Kolekcja Muzeum Narodowego w Warszawie

INFO

Rysunek na kalce, 2011-2012, 89x74,5 cm

INFO

Monochromatyczny modelunek, 2011–2012, akwarela, deska, 89x74,5 cm

INFO

Imprimitura z pierwszym podmalowaniem, 2011–2012, olej, deska, 89x74,5 cm

INFO

Modelunek światłocieniowy

INFO

Kopia oprawiona w ramę

INFO

Gruntowanie deski zaprawą kredowo-klejową, deska dębowa

INFO

Rekonstrukcja zaginionej ramy, drewno lipowe, politura szelakowa, 119x94,5 cm

INFO

Pieter Nason, Portret młodego mężczyzny, 2011–2012, efekt końcowy, olej, deska, 89x74,5 cm

INFO

Detal koronki

BIO

Ur. 1985, studiował na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 2005–2012. Od 2010 roku jest zatrudniony na macierzystym wydziale. Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne, 2004 i 2009, oraz wielokrotnie stypendium Prezydenta m. Częstochowy w dziedzinie sztuk plastycznych, 2002–2005, 2007, 2010. Liczne wystawy rysunku i malarstwa, między innymi indywidualna wystawa rysunku w Regionalnym Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie, 2010.

kontakt

jasinskimateusz@poczta.fm
http://obrazynazamowienie.blogspot.com
+48669386793

zamknij
zamknij