trwa ładowanie strony.../loading...

Pracownia struktur mentalnych

Promotorzy :
prof. Hieronim Neumann

Międzywydziałowa Pracownia Filmu Animowanego

prof. Stanisław Wieczorek

Pracownia Multimedialnej Kreacji Artystycznej> Łukasz Izert, Kuba Maria Mazurkiewicz

W roku akademickim 2011/12 założyliśmy w Akademii Pracownię Struktur Mentalnych – samozwańczą pracownię dyplomującą, w której obroniliśmy się w październiku 2012 roku. Jej głównym zadaniem było szlifowanie naszych (i innych studentów współpracujących z pracownią) postaw. Program pracowni został oparty na rozwijaniu własnych umiejętności i przekraczaniu ograniczeń poprzez pracę w grupie, w kontakcie z rzeczywistymi problemami. Były to problemy, z którymi stykaliśmy się w najbliższym otoczeniu – na uczelni oraz ogólniejsze sprawy dotyczące każdego człowieka.
Po pierwsze chcieliśmy zerwać ze stereotypem artysty jako osoby, która musi działać w wąskim kontekście instytucji sztuki. Następnie rozważaliśmy wybrane, istotne elementy życia ludzkiego – czas wolny, przestrzeń, w której żyjemy, wściekliznę dotykającą każdego człowieka oraz duchowość. Naszymi narzędziami były filmy, teksty, które publikowaliśmy w zeszytach PSM i jednodniówkach, oraz spotkania i dyskusje.
Działania pracowni, wychodzące częstokroć poza ustalony schemat relacji student-profesor, spotykały się z oporem. Ponieważ ich celem nie było bezpieczne przygotowanie wystawy czy innej prezentacji, ale żywa interakcja z otoczeniem. Naszym celem było poszerzenie ram, a nie działanie w ich obrębie.

> prof. Hieronim Neumann

Podwójny dyplom Łukasza Izerta i Kuby Mazurkiewicza powstał z niezgody na bezmyślność, arogancję, chamstwo, konformizm i bylejakość dnia codziennego, także z niezgody na pewne aspekty sztuki współczesnej i nie najlepszy stan szkolnictwa artystycznego.
Już sama idea zrealizowania wspólnego dyplomu przygotowanego w dwu różnych pracowniach świadczy o chęci zmiany istniejącego status quo i poszerzeniu platformy artystycznej wypowiedzi. Łukasz i Kuba na kilkanaście miesięcy przed dyplomem pisali artykuły problemowe, wydawali publikacje, tworzyli forum dyskusyjne i toczyli polemiki wnoszące ferment w mury uczelni. Później zaś przez rok szukali artystycznych form i środków do wyrażenia swoich idei za pomocą obrazu. W rezultacie stworzyli podwaliny intrygującego programu, który może być kontynuowany w przyszłości.
Podwójny dyplom spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem i powszechną akceptacją zarówno studentów, jak i profesorów. Autorzy zostali oklaskani i uhonorowani. W ten sposób bunt młodych został poniekąd oswojony i spacyfikowany. To pouczające doświadczenie. W przyszłości będą musieli zaatakować bardziej boleśnie.

> prof. Stanisław Wieczorek

Ibis, idea, ideał, idem per idem, identyfikator,
ideologia, idol, idylla, igrce, ikar, ikebana, ikona,
ikra, iloczyn, iluminacja, ilustracja, iluzja, iluzjonista,
imadło, imam, imigrant, imponderabilia, impresario,
impresjonizm, improwizacja, impuls, in
dubio pro reo, in flagranti, in optima forma, in vino
veritas, inteligent, indukcja, indywidualizm, infantylizm,
inflacja, informacja, informatyka, informel,
infostrada, inhalacja, inicjator, inicjał, inkarnacja,
inklinacja, inkorporacja, inkrustacja, inkunabuł,
inkwizycja, innowierca, inskrypcja, inspicjent, instalacja,
intelektualista, insygnia, intencja, interakcja,
interes, internet, intonacja, introligatorstwo,
introwersja, intuicja, inwazja, inwersja, Irokez, ironia,
irracjonalizm, irytacja, IZERT, izolacja, Izyda.

Prof. Stanisław Wieczorek o Łukaszu Izercie i jego dyplomie w jednym zdaniu napisał w nocy z 2 na 3 października 2012 r.

COMINGOUT 2012
COMINGOUT 2012
COMINGOUT 2012
COMINGOUT 2012
COMINGOUT 2012
COMINGOUT 2012
COMINGOUT 2012
COMINGOUT 2012
COMINGOUT 2012
COMINGOUT 2012
COMINGOUT 2012
COMINGOUT 2012
COMINGOUT 2012
COMINGOUT 2012
eng
ASP
ejitek
dpawilowska

INFO

Seria zeszytów i jednodniówek Pracowni Struktur Mentalnych, 2011–2012, druk cyfrowy, oprawa introligatorska, A4

INFO

Zeszyt 3 Pracowni Struktur Mentalnych, 2011, druk cyfrowy, oprawa introligatorska, A4

INFO

Zeszyt 3 Pracowni Struktur Mentalnych, 2011, druk cyfrowy, oprawa introligatorska, A4

INFO

Seria filmów Pracowni Struktur Mentalnych – kadry z filmów, 2012, kolaż animacji i video

INFO

Seria filmów Pracowni Struktur Mentalnych – kadry z filmów, 2012, kolaż animacji i video

INFO

Seria filmów Pracowni Struktur Mentalnych – kadry z filmów, 2012, kolaż animacji i video

INFO

Seria filmów Pracowni Struktur Mentalnych – kadry z filmów, 2012, kolaż animacji i video

INFO

Seria filmów Pracowni Struktur Mentalnych – kadry z filmów, 2012, kolaż animacji i video

INFO

Seria filmów Pracowni Struktur Mentalnych – kadry z filmów, 2012, kolaż animacji i video

INFO

Seria filmów Pracowni Struktur Mentalnych – kadry z filmów, 2012, kolaż animacji i video

INFO

Seria filmów Pracowni Struktur Mentalnych – kadry z filmów, 2012, kolaż animacji i video

INFO

Seria filmów Pracowni Struktur Mentalnych – kadry z filmów, 2012, kolaż animacji i video

INFO

Seria filmów Pracowni Struktur Mentalnych – kadry z filmów, 2012, kolaż animacji i video

INFO

Interwencje wlepkowe, serie wlepek w przestrzeni publicznej, 2011–2012, druk cyfrowy na foliach i papierach samoprzylepnych

INFO

Interwencje wlepkowe, serie wlepek w przestrzeni publicznej, 2011–2012, druk cyfrowy na foliach i papierach samoprzylepnych

INFO

Komentarze rysunkowe, 2011–2012, druk cyfrowy

INFO

ŁUKASZ

Ur. 1984, absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 2012. Stypendysta m.st. Warszawy w roku akademickim 2011/12. Autor wywiadów i reportaży dla portali gablotakrytyki.pl i i artycok.tv. Twórca Wielkiej Korekty –
automatu do korekt. Introligator.

KUBA

Ur. 1988, absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 2012. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku akademickim 2011/12. Współzałożyciel i pierwszy prezes galerii studenckiej Turbo, redaktor portalu gablotakrytyki.pl.

kontakt

http://psm.gablotakrytyki.pl

zamknij
zamknij